Spiseregler

Hei! 

Har du noen gang tenkt på at hvor du kommer fra, og hvilken religion du hører til, har mye så si for hva du spiser. Mange av grunnene til at folk spiser akkurat det de gjør, er religiøse lover. Som f.eks. jødene :-) 

De troende jødene spiser kosher, det vil si at det de spiser er godskjent av de jødiske spiselovene. I Toraen defineres kosher-dyr av jødene som firbente vesener, med splittete klover, som er drøvtyggere. Derfor er det tillatt å spise kjøtt fra storfe, får, hjortedyr og geiter. Det er ikke lov å spise svin, hester, kaniner og kameler. Nesten alle typer fjærkre er tillat, unntatt rovfugler, fasaner og andre villfugler. Noen av disse spises ikke pga. tradisjoner, f.eks. i Midt-Østen spiser de ikke gås, for den lever både i vann og på land :-) 


For at kjøtt skal bli kosher må dyret slaktes på en spesiell måte. PS! Hvis du liker alle dyr veldig godt, ikke les vidre :-) Dyret blir avlivet med en utrolig skarp kniv, og slakteren skjærer over halsen på dyret. Da kuttes halspulsåra, luftrøret og spiserøret, på denne måten lider dyret minst mulig. Så fjernes klover og skinn, og kjøttet blir lagt slik at blodet renner ut. Etterpå blir kjøttet saltet, slik at siste rest av blodet skal renne ut. For kosher jøder spiser nemmelig ikke kjøtt med blod i :-)

Ifølge kosherreglene skal heller ikke melk og kjøtt blandes, eller spises til samme måltid. 

De strenge ortodokse jødene har to separate kjøkken, ett for lagring av melkeprodukter, og ett for lagring av kjøtt. De har også to oppvaskmaskiner, to sett kjøkkenutstyr og to sett med serviser og bestikk. Mange har prøvd å finne en forklaring på disse strenge spisereglene, men foreløpig har ingen en forklaring. Noen mener det finnes en medisinsk forklaring, at vis de ikke spiste svinekjøtt og kjøtt som ikke var saltet, kunne de slippe mange sykdommer. Noen andre mener at det er en markering at jødene er et eget folk, med sine egne skikker. Andre mener at de må holde spisereglene, for å vise respekt for gud :-) 

 

Ville du greid å leve slik? :-)


C

Svar på spørsmål

Hei! 

De fleste av spørsmålene som ble spurt under spørsmålsrunden ble besvart i senere innlegg :-)

Silja:

Dere nevner tempel. Hva er det og hva betyr det for jødene? Hva er forbindelsen mellom tempelet og synagogen?

Svar:

Tempelet i Jerusalem var jødenes mest hellige sted i antikken. Ifølge klassisk jødisk tro var tempelet Guds oppholdsted på jorden. Tempelet lå på Tempelberget i Jerusalem og ble, ifølge Bibelen oppført 10 år f.Kr. av Kong Salomo. Tempelet sto inntil romerne ødela det i 70 e.Kr. Tempelplassens vestmur, Klagemuren, er idag det eneste som er igjen av tempelet, og er ansett som et hellig sted av jødene :-)

Ødleggelsen av Salomos tempel, og siden det 2. tempelet, førte til at jødene trengte et konsept som opererte utenfor Jersusalems grenser. Derfor utviklet de et konsept med bønner og høytlesning som kunne foregå utenfor Jerusalem, dette ble senere Synagogen. Ortodokse jøder anser ikke synagogen som en erstatning for tempelet i Jerusalem.

C

 :-)

1948

Hei! :-)

Før du leser videre vil jeg at du skal vite at dette er hva JEG mener om saken. Andre kan få mene akkurat hva de vil :-)

Hva var det som skjedde i 1948 som fikk så stor betydning for Midt-Østen ?

I 1948 kom det jøder som hadde vært på flukt fra Hitler og Tyskland og trengte et nytt sted å bosette seg til Israel. Landet Israel hadde jødene fått tildelt av FN på grunn av at FN mente at jødene hadde rett på et eget land etter all undertrykkelsen de hadde vært igjennom. Når jødene kom til Israel bodde det muslimer der, og de jaget jødene ut av Israel. Men hadde de rett til å jage noen ut av hjemstedet sitt, uten at de hadde gjort noen ting? Dette mente muslimene ble feil, og erklærte krig mot det nyopprettete landet Israel. Opp gjennom årene har det vært mange forsøk på våpenhvile, men de blir som regel brutt etter en stund. Grunnen til at Palestina og Israel (landet, ikke jødene nødvendigvis) kriger mot hverandre er at de ikke blir enige om hvor landegrensene skal gå og hvem som har rett på hvilke landområder. I de senere årene har Israel, sakte, men sikkert, okkupert stadig mer og mer av Palestina.

C

Dette var min mening, jeg minner nok en gang på at alle kan mene hva de vil ! :-)

Høytider/fester

Hei! 

Jødedommen har som alle andre religioner fester og høytider de også! Så tenkte jeg kunne fortelle litt om disse :-)

 • Kippúr - er den jødiske forsoningsdagen. Etter den verdslige kalenderen havner kippúr en dag mellom 15. september og 14. oktober. Kippúr er en full fastedag, og alle jøder over 12/13 års alder som har helse til det, er pålagt å faste fra solnedgang på kippúr-aftenen til det er mørkt etter selve kippúr-dagen ? det vil si rundt 25 timer.
 • Pesach - eller påsken, er den største jødiske festen. Ordet «pesach» betyr «å gå forbi» og henviser til minne om da Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt. Under de syv eller åtte dagene som pesach varer spiser jødene matza, usyret og ikke hevet brød, for å minnes denne begivenheten.
 • Purim - feires på den 14. dagen i måneden adār, som vanligvis faller rundt mars. Den 14. Adar er dagen som Haman hadde valgt for å utrydde jødene.
 • Rosj Hasjaná - er jødisk nyttår og feires på den 1. og 2. dagen  av måneden tisjré ? den sjuende måneden i det jødiske året.  Dette tilsvarer nyttår i månedskifte mellom september og oktober.
 • Sabbat - er en ukentlig høytid innen jødedommen. Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld. Måltidsfellesskapet er hellig for en jødisk familie. Etter tradisjonen slutter sabbaten når tre stjerner viser seg på himmelen lørdag.
 • Bar mitzva / Bat mitzva - Bar mitsva blir feiret i jødedommen for gutter/jenter som har fylt 13 år. Bar mitsva betyr «paktsønn». De må følge alle de påbudene og forbudene som gjelder i jødedommen. De må også lese noen vers fra toraen. Dette kan sammelignes med konfirmasjon.
Bar Mitzva


C

Har du feiret en slik høytid/fest før ?

Frelsen

Hei! :-)

Frelse i jødedommen blir ikke brukt likt som i kristendommen. Jødene tror at det eneste som kan bringe mennesket nærmere Gud er å leve etter de reglene han har gitt i Toraen, og selvfølgelig også ved gode gjerninger.


C

Du trodde det var mer om frelse, ikke sant ?

Hellige skrifter

Hei igjen dere! 

Vi må jo en tur innom de hellige skriftene i jødedommen også. Da er Tanach en viktig del.

Hellige skrifter:

 • Tanach - er den jødiske bibelen og inneholder det samme som det gamle testamentet. Men skriftene er ordnet på en annen måte og har en annen betydning for jødene enn for de kristne. Består av tre deler: Toraen, Profetene og Skriftene.
 • Toraen - er den første hoveddelen i Tanach. Består av de 5 Mosebøkene, som regnes som de helligste skriftene innen jødedommen. Toraen kalles også Læren. Den inneholder grunnlaget for de 613 bud som jødene skal følge.
 • Profetene - er den andre hoveddelen i Tanach. Består av Josva, Dommerne, Kongebøkene og Profetene. Ifølge jødisk tradisjon skal profetene ha skrevet disse bøkene. Inspirasjonen hadde de fått fra Gud.
 • Skriftene - er den tredje hoveddelen i Tanch. Den inneholder resten av skriftene. Tradisjonen sier at disse også er blitt skrevet med inspirasjon fra Gud.
C

Kunne du alt dette fra før ? :-)


Sentrale personer

Hei! 

Noen sentrale personer innen jødedommen:
 • Moses - Regnes som en av de mest sentrale og viktigste personene i jødedommen. Han var den som tok imot de 613 budene og Toraen på Sinai-fjellet.
 • Abram - Abraham blir han kalt, jødenes stamfar. Han var mannen bak den første formen av monoteisme. Han fikk et kall fra Gud som fortalte at han skulle begi seg på en reise som omsider førte til det landet Gud hadde lovet ham. Abraham fikk to sønner, Ismael og Isak.
 • Josva - Moses fikk i oppdrag fra Gud å bringe det israelske folket fra Egypt til det landet Gud hadde lovet dem. Moses kom aldri frem til landet Gud hadde lovet dem. Han døde underveis. Etter det overtok Josva etter Moses, og førte israelittene frem. Her slo det israelske folket seg ned. Jødene bodde allikevel ikke bare i dette landet. I år 0 bodde mange av jødene i Juda, men også i jødiske kolonier rundt Middelhavet. Josva var en av profetene.
 • Messias - I en del jødiske fortelinger fortelles det at det skal komme en Messias, men det er ulike oppfattninger om hvordan dette skal skje. Jødene venter ikke på en som skal frelse dem, men en som skal komme når verden er rettferdig og det er fred. Mange mener at alle jøder da skal vende tilbake til Israel.

Moses :-)


C

Kjenner dere til flere sentrale personer ? :-)

Gudebilde

Hei! 

Jødene tror på én gud, Jahve. Trosbekjennelsen slår fast at Gud bare er én. Det betyr at det finnes ingen andre guder. Gud kan ikke vise seg som noen annen gud og kan heller ikke deles opp. Jødene godtar for eksempel ikke ideen om at Gud både kan være tre og samtidig én slik kristendommen lærer :-)

Her er noen ulike sider ved Gud slik de kommer fram i de hellige skriftene:

- Gud er skaperen.
- Gud er allmektig og allvitene.
- Gud er rettferdig og barmhjertig.
C

Noe du ikke viste om Javhe? 

Jøder

Hei!

Det er 13,5 millioner jøder i verden idag. Vi finner jøder overalt i verden, fordelt på mange land :-)

Oversikt over hvor mange jøder det bor i hvert land:

USA - 5 800 000 
Israel - 4 847 000
Frankrike - 600 000
Russland - 550 000
Ukraina - 400 000
Canada - 360 000
Storbritania - 300 000 
Argentina - 250 000
Brasil - 130 000
Sør-Afrika - 106 000
Norge - 14 000

(kilde: www.adhernts.com - tall for året 2004)
Men hvem er jøde ?

En jøde er en som enten har jødisk mor, eller en som har konvertert til jødedommen. Å konvertere innenfor religion vil si at et menneske går over til en annen religion. Selv en person ikke er troende regnes han som jøde hvis moren er det :-) En troende jøde lever etter jødiske leverregler.

C

Kjenner du til en jøde ? :-)

Moses

Hei :-)

Litt fakta om Moses på tampen:

Moses er sønn av Amram og hans kone Jochebed. Han er kjent som herabisk frigjører, lovgiver, profet, leder og historiker. Han er mest kjent for å ha frigjort israelittene fra trelldomm, eller fra slavelivet i Egypt og som lederen som hjalp dem gjennom ørkenen. Moses er ikke bare viktig i Jødedommen, men også i Kristendommen og Islam.

Moses fikk en åpenbaring av Gud, som betyr at Gud viser seg for han i ektefølt forhold, om iraelittenes religion, som i dag er kjent som Moseloven. Det er veldig mye å skrive om Moses, men her er litt grunnleggende fakta :-)
Hvis du vil lese mer om Moses kan du sjekke på http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/moses.html for mye  bra fakta om profeten :-)

Moses med de ti bud :-)

E


Spørsmål om Moses? Legg igjen ditt spørsmål som kommentar, og kanskje vi svarer på det gjennom videoblogg :-)

Les mer i arkivet » Juni 2010 » Mai 2010 » April 2010
Jodedommen

Jodedommen

14, Trondheim

Hei! Dette er et skoleprosjekt om jødedommen. Upassende kommentarer vil bli slettet :-) E-C-M

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits